ครูเล็ก ลำปาง 8/11/63

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 8/11/63

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

อะไรทุกข์ อย่าไปมอง ให้หมองเศร้า
อันใดเน่า อย่าเอาคิด........ให้จิตหมอง
อันใดสุข ให้ใขว่คว้า.....มาครอบครอง
อะไรสวย ขอให้มอง...........เพื่อชื่นชม
ให้มองโลก มองธรรม......น้อมนำผล
จะต้องฝึก จริตตน...........ให้เหมาะสม
รู้จักใช้ มรรควิธี............อย่างเฉียบคม
รู้เพาะบ่ม ให้จิตใจ.............ใสและเย็น
ปล่อยก็ว่าง วางก็เบา........เอาก็หนัก
ถือเป็นหลัก ที่ง่ายๆ..........ใช่ยากเข็ญ
คิดง่ายๆ ทำง่ายๆ.................ทำให้เป็น
ไม่ยากเย็น แต่เป็นสุข......และแน่นอน
ให้คำนึง พึงรับรู้..............เพื่ออยู่สุข
อะไรทุกข์ อย่าคบหา........อย่าใจอ่อน
ต้องเรียนรู้ อยู่ให้ได้........ไม่เดือดร้อน
ไม่ติดอยู่ กับนิวรณ์.............อ่อนอกใจ
อะไรทุกข์ ก็อย่ามอง....ให้หมองหม่น
ถ้าหากหมอง ก็จงทน........อย่าหั่นไหว
ต้องอดใจ ในระบบ...............จนจบไป
ตัดอาวรณ์ ห่วงอาลัย............ตั้งใจ ลุย

ครูเล็ก ลำปาง 8/11/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<>

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us