ครูเล็ก ลำปาง 9/10/63

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 9/10/63

ันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

ชีวิตคน ไม่พ้นสาม.........ตามที่เห็น
เอามาคิด ปมประเด็น..........น่ากังขา
กำลังกาย การเงิน.............และเวลา
ถ้ามีครบ ก็หรรษา.................น่าดีใจ
ในยามอยู่ วัยฉกรรจ์.......ดูขันแข็ง
จะเรี่ยวแรง หรือเวลา........อย่าสงสัย
มีทั้งคืน ทั้งวัน....................มันว่องไว
แต่เศร้าใจ ไร้ทรัพย์......เพราะอับจน
ในช่วงยาม เป็นผู้ใหญ่....ใจฮึกเหิม
สู้เสาะหา มาต่อเติม........เพื่อเพิ่มผล
เงินพอมี กำลังมี.................ดีเลิศล้น
แต่เวลา ดูปี้ป่น.................ไร้หนทาง
พอล่วงวัย เกินหนุ่ม.........สู่วัยเฒ่า
เวลามี ไว้นั่งเศร้า...........ดูหม่นหมาง
มวลความสุข ใช่อยู่ที่.........มีสตางค์
บ่มีแฮง ก็เิวิ้งว้าง.............นั่งเศร้าซม
ยามมีแฮง มีเวลา...............บ่ มีเงิน
เมื่อมีเงิน มีแฮง.................แจงว่าสม
แต่บ่ มี เวลาใช้...............ให้โตกตรม
ท้ายที่สุด ทุกอย่างล่ม........"บ่ มีแฮง"
เป็นวงจร สอนใจ.............ให้นึกคิด
เพื่อวางแผน ใช้ชีวิต...อย่างแจ่มแจ้ง
ใช้เวลา ใช้เงิน................และใช้แฮง
ถูกกาละ ถูกแหล่ง..........ตราบแฮงมี

ครูเล็ก ลำปาง 9/10/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us