ชมรมกีฬาเปตองจังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมแข่งขันเปตอง “เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า 2563” จังหวัดลำปาง

ข่าวกิจกรรม

ชมรมกีฬาเปตองจังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมแข่งขันเปตอง "เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า 2563" จังหวัดลำปาง

ชมรมกีฬาเปตองจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง และ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง
ขอเชิญร่วมแข่งขันเปตอง "เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า 2563" จังหวัดลำปาง
วันศุกร์ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สนามเปตอง เทศบาล 7 (สุขสวัสดิ์)
วัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า

ประเภทแข่งขัน
1. ประเภททีมคู่ทั่วไป (นักกีฬาที่มีรายชื่ออยู่ใบน บัญชีรายชื่อนักกีฬาเปตอง มือA จังหวัดสำปาง ห้ามคู่กัน)
2. ประเภททีมคู่ผู้สูงอายุ (ชายอายุ 60 ปี เกิดไม่เกิน พ.ศ. 2503 หญิงอายุ 55 ปี เกิดไม่เกินพ.ศ. 2508)
3. ประเภททีมคู่ยุวชนอายุไม่เกิน 15 ปี

ค่าสมัคร
1. ประเภททีมคู่ทั่วไป ค่าสมัคร 200.-บาท
2. ประเภททีมผู้สูงอายุ ค่าสมัคร 200.-บาท
3. ประเภททีมคู่ยุวชนอายุไม่เกิน 15 ปี ไม่เสียค่าสมัคร

รางวัล
1. ประเภททีมคู่ทั่วไป
เงินรางวัล 100 % ของค่าสมัคร พร้อมถ้วยเกียรติยศ ฯพญฯ ไพโรจน์ โล่สุนทร และนายอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
2. ประเภททีมผู้สูงอายุ
เงินรางวัล 100 % ของศาสมัคร พร้อมถ้วยเกียรติยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง
3. ประเภททีมทีมคู่ยุวชนอายุไม่เกิน 15 ปี
เงินรางวัลรวม 1,600.-บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง

กฎ กติกา มารยาทในแข่งขัน
1. เฉพาะนักกีฬาเปตองจังหวัดสำปาง
2. นักกีฬาเปตองต้องใส่เสื้อสีเดียวกัน หรือโทนสีเดียวกัน
3. นักกีฬาเปตองจะต้องแต่งกายเรียบร้อย ใส่รองเท้าหุ้มส้น
4. ทีมที่มาจากชมรมเดียวกัน จะแยกสายให้เฉพาะสองรอบแรก
5. ใช้กติกาของ สมาคมทีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ใบพระราชูปถัมภ์ฯ
6. การตัดสินของคณะกรรมการจัดแข่งขันถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการแข่งขันกีฬาเปตอง"เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ๒๕๖๓"จังหวัดลำปาง
ในวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาเปตองเทศบาล ๗ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

เวลา ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน และจับสลากประกบคู่การแข่งขัน
เวลา ๐๘.๕๐ น. ตั้งแถวขบวนนักกีฬา บริเวณสนามกีฬาเปตองเทศบาล ๗ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
เวลา ๐๙.๐๐ น. พณฯ ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ประธานพิธีเปิดการแข่งขันฯ ถึงบริเวณพิธี (บรรเลงเพลงกราวกีฬา) ขบวนเชิญธงชาติเดินเข้าสู่สนาม
เวลา ๐๙.๑๕ น. ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับ
เวลา ๐๙.๒๐ น. ประธานชมรกีฬาเปตองจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน มอบของที่ระลึกให้แก่ประธานในพิธี (ยกธงชาติ บรรเลงเพลงชาติ)
เวลา ๐๙.๓๐ น. ฯพณฯ ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ประธานพิธี กล่าวให้โอวาท และกล่าวเปิดการแข่งขัน
เวลา ๐๙.๔๐ น. ขบวนพาเหรดเดินออกจากสนาม (บรรเลงเพลงกราวกีฬา)
เวลา ๑๐.00 น. ประธานในพิธี พร้อมนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง โยนเปตองในสนามกีฬาเพื่อเปิดการแข่งขัน
เวลา ๑๐.๒๐ น. เริ่มทำการแข่งขันกีฬาเปตอง

 

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us