ชมรมมวยสากลสมัครเล่นจังหวัดลำปาง ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลฯ ขั้นพื้นฐาน ( ระดับ 1 ดาว )

ข่าวกิจกรรม

ชมรมมวยสากลสมัครเล่นจังหวัดลำปางจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลฯ ขั้นพื้นฐาน ( ระดับ 1 ดาว )

ด้วยชมรมมวยสากลสมัครเล่น จังหวัดลำปาง โดยการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง กำหนดได้ให้มีการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลฯ ขั้นพื้นฐาน ( ระดับ 1 ดาว ) โดยเชิญวิทยากรจากสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ขึ้นในระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2563 ณ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลสมัครเล่น ให้มีความรู้ ความสามารถ ที่ดียิ่งๆขึ้นไปในระดับชาติ
จึงขอเชิญชวนผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยสามารถประสานงานได้ที่
นายสวัสดิ์ ไชยทาน 084-5009279
นายสลิต พิมวาปี 087-6581695

และฝ่ายเลขาฯ ร่วมกับผู้ฝึกสอนและคณะนักกีฬามวยสากลฯของ รร.จิตต์อารี ได้จัดทำ 5 ส. ห้องต่างๆที่ไม่ได้ใช้งานให้พร้อมใช้งานทุกห้องแล้ว จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์มายังกรรมการสมาคม /ชมรมกีฬาที่ได้รับการประกาศฯ ได้เยี่ยมชม/ให้ข้อคิดเห็นในการจัดตกแต่งเพื่อเข้าใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us