ท่านไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีต รมช.มหาดไทย อดีต นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

ข่าวกิจกรรม

ท่านไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีต รมช.มหาดไทย อดีต นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

ท่านไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีต รมช.มหาดไทย อดีต นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 ลำปาง สังกัดพรรคเพื่อไทย แจ้งงดเปิดบ้านสวนจัดงานสระเกล้าดำห้ว ประจำปี 2563 "เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิค 19 "และเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน

 • ชื่อ-สกุล :นายไพโรจน์  โล่ห์สุนทร

  วัน เดือน ปีเกิด :24 มกราคม 2479

  การศึกษา :
  - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันราชภัฏลำปาง
  ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง 9 สมัย
  - กรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายติดตามการปฏิบัติราชการ
  - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 1 สมัย
  - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 2 สมัย

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2539- มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2538

17 เม.ย. 56 ผู้ว่าฯลำปาง ดำหัวท่านไพโรจน์ โล่ห์สุนทร

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us