ท่านไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีต รมช.มหาดไทย อดีต นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

ท่านไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีต รมช.มหาดไทย อดีต นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

ท่านไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีต รมช.มหาดไทย อดีต นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 ลำปาง สังกัดพรรคเพื่อไทย แจ้งงดเปิดบ้านสวนจัดงานสระเกล้าดำห้ว ประจำปี 2563 “เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิค 19 “และเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน

 • ชื่อ-สกุล :นายไพโรจน์  โล่ห์สุนทร

  วัน เดือน ปีเกิด :24 มกราคม 2479

  การศึกษา :
  – ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  – ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  – ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันราชภัฏลำปาง
  ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  – สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง 9 สมัย
  – กรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายติดตามการปฏิบัติราชการ
  – รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 1 สมัย
  – รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 2 สมัย

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : – มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2539- มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2538

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Video_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
Message us