นบวันทา อัญเชิญ……..สิ่งศักดิ์สิทธิ์

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

นบวันทา อัญเชิญ……..สิ่งศักดิ์สิทธิ์

วันละกลอน…ออนไลน์…
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

นบวันทา อัญเชิญ……..สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั่วทุกทิศ มาประสาท…..ประสิทธิ์ผล
มาอำนวย อวยชัย……………ให้ทุกคน
จงประสบ สรรพมงคล………….สวัสดี
ขอพระธาตุ ลำปางหลวง จงปกป้อง
ให้พี่-น้อง พ้นภัย-ทุกข์………จงสุขศรี
ขอพระแก้ว ดอนเต้า.,…..โปรดปราณี
โปรดจงแผ่ บารมี…………..ให้อยู่เย็น
ขอพระแก้ว มรกต……ได้โปรดช่วย
เอื้ออำนวยให้สุขใจ……..ไร้ทุกข์เข็ญ
ขอพ่อเจ้า ทิพย์ช้างดล…..พ้นลำเค็ญ
ขอให้สุข และอยู่เย็น………เป็นมงคล
ขอคุณพระ ครูบา…………เกษมเจ้า
จงเวริมสุข ปัดเศร้า………บรรเทาผล
ให้พี่-น้อง ผองเรา…,…….หายเจ็บ-จน
ประสบสุข เกษมล้น……ทุกคนเทอญ

>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
Message us