นบวันทา อัญเชิญ……..สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ข่าวกิจกรรม

นบวันทา อัญเชิญ........สิ่งศักดิ์สิทธิ์

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

นบวันทา อัญเชิญ........สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั่วทุกทิศ มาประสาท.....ประสิทธิ์ผล
มาอำนวย อวยชัย...............ให้ทุกคน
จงประสบ สรรพมงคล.............สวัสดี
ขอพระธาตุ ลำปางหลวง จงปกป้อง
ให้พี่-น้อง พ้นภัย-ทุกข์.........จงสุขศรี
ขอพระแก้ว ดอนเต้า.,.....โปรดปราณี
โปรดจงแผ่ บารมี..............ให้อยู่เย็น
ขอพระแก้ว มรกต......ได้โปรดช่วย
เอื้ออำนวยให้สุขใจ........ไร้ทุกข์เข็ญ
ขอพ่อเจ้า ทิพย์ช้างดล.....พ้นลำเค็ญ
ขอให้สุข และอยู่เย็น.........เป็นมงคล
ขอคุณพระ ครูบา............เกษมเจ้า
จงเวริมสุข ปัดเศร้า.........บรรเทาผล
ให้พี่-น้อง ผองเรา...,.......หายเจ็บ-จน
ประสบสุข เกษมล้น......ทุกคนเทอญ

>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us