นักกีฬาตามโครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศจังหวัดลำปาง

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

นักกีฬาตามโครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศจังหวัดลำปาง

นักกีฬาตามโครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศจังหวัดลำปาง ได้รับการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย โดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จาก มกช.วิทยาเขตลำปาง “แม้ไม่มี event แข่ง แต่แรงจะต้องไม่ตก”

 

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
Message us