นักกีฬาตามโครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัดลำปาง เข้าใช้ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

 นักกีฬาตามโครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัดลำปาง เข้าใช้ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ โดยการประสานงานภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ส.กีฬาแห่งจ.ลำปาง กับ มกช.วิทยาเขตลำปาง เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาให้พัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ.

Message us