นักกีฬาตามโครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัดลำปาง เข้าใช้ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

 นักกีฬาตามโครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัดลำปาง เข้าใช้ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ โดยการประสานงานภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ส.กีฬาแห่งจ.ลำปาง กับ มกช.วิทยาเขตลำปาง เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาให้พัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
Message us