นางสาววิรมณ คิดอ่าน นักกีฬาดีเด่นจังหวัดลำปาง ปี 2560 ชนิดกีฬายิงปืน

[tdc_zone type=”tdc_content”][vc_row][vc_column][td_block_title title_tag=”h3″ custom_title=”นางสาววิรมณ คิดอ่าน นักกีฬาดีเด่นจังหวัดลำปาง ปี 2560 ชนิดกีฬายิงปืน” header_color=”#81d742″ content_align_horizontal=”content-horiz-center” f_header_font_size=”18″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image media_size_image_height=”200″ media_size_image_width=”300″ image=”6623″ size=”auto 100%”][td_block_text_with_title]

ชื่อ – นามสกุล .วิรมณ คิดอ่าน (ชมพู่)

วัน/เดือน/ปีเกิด ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๓

บิดา ..กมล คิดอ่าน

มารดา นางนฤมล คิดอ่าน

การศึกษา ชั้นอนุบาล –มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๕ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ผลงาน

อันดับที่ ๒ ประเภทปืนสั้นอัดลมยุวชนหญิง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี

รายการแข่งขันยิงปืนชมรมกีฬายิงปืนอัดลมครั้งที่ ๑๐

ณ สนามกีฬายิงปืน ๗๐๐ ปี เชียงใหม่

๑ เหรียญทองแดง ประเภทปืนสั้นสตรี(บุคคล)

รายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค ๕ ครั้งที่ ๓๑ “หริภุญไชยเกมส์”

รองชนะเลิศอันดับ ๕ ประเภทปืนสั้นสตรี (บุคคล)

รายการกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๓ “นครราชสีมาเกมส์”

๑ เหรียญเงิน ประเภทปืนสั้นอัดลมหญิง (บุคคล)

รายการกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ เขต ๕

๒ เหรียญเงิน ประเภทปืนสั้นอัดลมหญิง (บุคคลและ(ทีม)

รายการกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๓๖ “เชียงรายเกมส์”

๑ เหรียญทองแดง ประเภทปืนสั้นสตรี (บุคคล)

รายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๓๑ “จันทบูรเกมส์”

๑ เหรียญเงิน ประเภทปืนสั้นสตรี (บุคคล)

๑ เหรียญเงิน ประเภทปืนสั้นสตรี (บุคคล)

รายการกีฬาแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๔๔ “อุตรดิตถ์เกมส์”

๑ เหรียญทอง ประเภทปืนสั้นสตรี (บุคคล)

๑ เหรียญเงิน ประเภทปืนสั้นอัดลม (บุคคล)

รายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค๕ ครั้งที่ ๓๓ “กว๊านพะเยาเกมส์”

ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

๑ เหรียญทอง ประเภทปืนสั้นสตรี (บุคคล)

๑ เหรียญเงิน ประเภทปืนสั้นอัดลม (บุคคล)

รายการกีฬาแห่งชาติภาค๕ ครั้งที่ ๔๕ “สุโขทัยเกมส์”

ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน รายการ ISSF World Cup, New Delhi 2017

ระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๐

๑ เหรียญทอง ประเภทปืนสั้นอัดลม (บุคคล)

๑ เหรียญเงิน ประเภทปืนสั้นสตรี (บุคคล)

รายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ “ชุมพรระนองเกมส์”

ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐

๑ เหรียญเงิน ประเภทปืนสั้นสตรี (ประเภททีม)

รายการ ISSF Junior World Championship Suhl, GER 2017

ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑ เหรียญทอง ประเภทปืนสั้นอัดลม (บุคคล)

๑ เหรียญทองแดง ประเภทปืนสั้นสตรี (บุคคล)

รายการแข่งขันเยาวชนแห่งชาติภาค๕ ครั้งที่๓๔ “แม่ระมิงค์เกมส์”

ระหว่าวันที่ ๑๕๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

[/td_block_text_with_title][vc_single_image media_size_image_height=”200″ media_size_image_width=”300″ image=”6624″ size=”100% auto” height=”100%”][td_block_text_with_title]

[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][/tdc_zone]

For thousands of high school students, the best essay writing service on the internet which can help you with any essay writing assignment quickly, cheaply, and without a great deal of work is a paper writing service. High school students may write their assignment or essay in just two days from when they submit it to the newspaper writing aid website. There are no deadlines to meet, no long forms to complete, and you don’t have to proofread anything. The essay author can spend just as much time on receiving essaywriter your essay written as he/she does on its own completion. Paper help website writers can get your essay written in 1 day and generally even faster, than you can yourself.

Message us