นางสาววิรมณ คิดอ่าน นักกีฬาดีเด่นจังหวัดลำปาง ปี 2560 ชนิดกีฬายิงปืน

[tdc_zone type=”tdc_content”][vc_row full_width=”stretch_row_content td-stretch-content”][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image media_size_image_height=”200″ media_size_image_width=”300″ image=”6623″ size=”auto 100%”][td_block_text_with_title]

 

ชื่อ – นามสกุล .วิรมณ คิดอ่าน (ชมพู่)

วัน/เดือน/ปีเกิด ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๓

บิดา ..กมล คิดอ่าน

มารดา นางนฤมล คิดอ่าน

การศึกษา ชั้นอนุบาล –มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๕ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

 

ผลงาน

อันดับที่ ๒ ประเภทปืนสั้นอัดลมยุวชนหญิง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี

รายการแข่งขันยิงปืนชมรมกีฬายิงปืนอัดลมครั้งที่ ๑๐

ณ สนามกีฬายิงปืน ๗๐๐ ปี เชียงใหม่

๑ เหรียญทองแดง ประเภทปืนสั้นสตรี(บุคคล)

รายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค ๕ ครั้งที่ ๓๑ “หริภุญไชยเกมส์”

รองชนะเลิศอันดับ ๕ ประเภทปืนสั้นสตรี (บุคคล)

รายการกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๓ “นครราชสีมาเกมส์”

๑ เหรียญเงิน ประเภทปืนสั้นอัดลมหญิง (บุคคล)

รายการกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ เขต ๕

๒ เหรียญเงิน ประเภทปืนสั้นอัดลมหญิง (บุคคลและ(ทีม)

รายการกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๓๖ “เชียงรายเกมส์”

๑ เหรียญทองแดง ประเภทปืนสั้นสตรี (บุคคล)

รายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๓๑ “จันทบูรเกมส์”

๑ เหรียญเงิน ประเภทปืนสั้นสตรี (บุคคล)

๑ เหรียญเงิน ประเภทปืนสั้นสตรี (บุคคล)

รายการกีฬาแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๔๔ “อุตรดิตถ์เกมส์”

๑ เหรียญทอง ประเภทปืนสั้นสตรี (บุคคล)

๑ เหรียญเงิน ประเภทปืนสั้นอัดลม (บุคคล)

รายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค๕ ครั้งที่ ๓๓ “กว๊านพะเยาเกมส์”

ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

๑ เหรียญทอง ประเภทปืนสั้นสตรี (บุคคล)

๑ เหรียญเงิน ประเภทปืนสั้นอัดลม (บุคคล)

รายการกีฬาแห่งชาติภาค๕ ครั้งที่ ๔๕ “สุโขทัยเกมส์”

ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน รายการ ISSF World Cup, New Delhi 2017

ระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๐

๑ เหรียญทอง ประเภทปืนสั้นอัดลม (บุคคล)

๑ เหรียญเงิน ประเภทปืนสั้นสตรี (บุคคล)

รายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ “ชุมพรระนองเกมส์”

ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐

๑ เหรียญเงิน ประเภทปืนสั้นสตรี (ประเภททีม)

รายการ ISSF Junior World Championship Suhl, GER 2017

ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑ เหรียญทอง ประเภทปืนสั้นอัดลม (บุคคล)

๑ เหรียญทองแดง ประเภทปืนสั้นสตรี (บุคคล)

รายการแข่งขันเยาวชนแห่งชาติภาค๕ ครั้งที่๓๔ “แม่ระมิงค์เกมส์”

ระหว่าวันที่ ๑๕๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

[/td_block_text_with_title][vc_single_image media_size_image_height=”200″ media_size_image_width=”300″ image=”6624″ height=”100%” repeat=”” size=”100% auto”][/vc_column][/vc_row][/tdc_zone]

Message us