นางแสงเทียน งามชมภู ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑาดีเด่นจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563

[tdc_zone type=”tdc_content”][vc_row][vc_column][vc_single_image media_size_image_height=”300″ media_size_image_width=”225″ image=”6696″ size=”auto 100%”][td_block_title title_tag=”h4″ custom_title=”นางแสงเทียน งามชมภู ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑาดีเด่นจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563″ header_color=”#81d742″ f_header_font_size=”18″ content_align_horizontal=”content-horiz-center”][td_block_text_with_title]

นักกีฬาในสังกัดได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย

นายอนิรุทธิ์ ปองเกียติคุณ
ติดชาติทีมประเทศไทยไปแข่งวิ่ง 100 เมตร ที่ประเทศสิงคโปร์

ผลงานระดับจังหวัด

1. เป็นผู้ฝึกสอน สปอร์ตฮีโร ไปแข่งระดับประเทศ ประเภท 100 เมตร คือ นายภัทรพล แสนคำตัน

2. เป็นผู้ฝึกสอนกรีฑา ผ่านการอบรมหลักสูตร โค้ชนานาชาติ Level 1 IAAF

3. เป็นรองประธานกรีฑา เป็นนักกรีฑาอาวุโส กรีฑา ได้เหรียญทองวิ่งผลัด 4+400 เมตร เหรียญเงินวิ่ง 100 เมตร และที่ 3 เหรียญทองแดง กระโดดไกล กีฬาอาวุโสแห่งประเทศไทยที่จังหวัดน่าน และ บุรีรัมย์ ได้รับเหรียญมาตลอด

4. เป็นเกียรติประวัติสูงสุดคือปัจจุบันเป็น นักกีฬาทีมชาติไทย ประเภทพายเรือ และลงแข่งขันชิงแชมป์โลก

5. เป็นผู้ฝึกสอน นายอนิรุทธิ์ ปองเกียติคุณ ได้รับเหรียญทองวิ่ง 100 เมตร 200 เมตร ทำลายสถิติกีฬาอาชีวะเกมส์

6. นักกีฬากรีฑาเป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดตราด 2 คน คือ

น.ส. กมลชนก มาลุจันทร์
น.ส. หัสจารี ทำอินแก้ว

7. นักกีฬาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 7 คน คือ

นายอนิรุทธิ์ ปองเกียติคุณ
นายพงศกร ทองนุ้ย
นายอธิวัฒน์ กันมาเงิน
นายศุภวิชญ์ ชัยเมืองมูล
นายอดิศร ใจทะวงค์
น.ส.หัสจารีย์ ทำอินแก้ว
น.ส.กมลชนก มาลุจันทร์

ความประพฤติ ด้านกีฬา

By employing the identical backup, you may be certain that the writing service will probably be more experienced than when you

The very first cheap essay writer thing which you need to do is to decide on the subject for the essay.

used someone else.

1. ปี พ.ศ.2515 ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตรนักกีฬาดีเด่นและเสื้อสามารถ จากนายอำเภอเมืองลำปาง
2. ปี พ.ศ.2519 ได้รับประกาศนียบัตร รางวัลยอดเยี่ยมนักกีฬาดีเด่น.จากโรงเรียนลำปางกัลยาณี
3. ปี พ.ศ.2524 ได้รับเสื้อสามารถ และเกียรติบัตรนักกีฬาดีเด่นจากวิทยาครูเชียงใหม่
4. ปี พ.ศ.2525 ได้รับเกียรติบัตรนักกีฬาดึเด่นและเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติสรรพวรกิจจา(ดีเด่นทุกด้าน) พร้อมเข็มกิตติกีฬา

ด้านรางวัล

1. ปี พ.ศ. 2520 เหรียญทองวอลเลย์บอล และกรีฑากีฬาเขต 5 ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพ
2. ปี พ.ศ.2522 ได้เหรียญทองแดงประเภทวิ่ง 200 เมตรกีฬาเขตแห่งประเทศไทย.ครั้งที่ 13จังหวัดลำปางเป็นเจ้าภาพ
3. ปี พ.ศ.2524 ชนะที่ 2 เหรียญเงิน.วิ่ง 400 เมตรกีฬาเขตแห่งประเทศไทยครั้งที่ 15 จังหวัดอุดรธานี
4. ปี พ.ศ.2525 ชนะที่ 3 วิ่ง 400 เมตร กีฬาเขตแห่งประเทศไทยครั้งที่ 16 ที่จังหวัดภูเก็ต
5. ปี พ.ศ.2526 ชนะที่ 3 วิ่ง 400 เมตร กีฬาเขตแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17 ที่จังหวัดพิษณุโลก
6. ปี พ.ศ 2526 ชนะเลิศที่ 1 เหรียญทอง กีฬาเขตแห่งประเทศไทยกรมฝึกหัดครู.ที่จังหวัดสงขลา
เป็นนักกีฬาสโมสรธนาคารกรุงเทพ เป็นเวลา 7 ปี
เป็นตัวแทนทีมชาติแข่งขันกีฬาชิงแชมป์นานาชาติ.
7. ปี พ.ศ.2526 วิ่ง400 เมตร ได้ลำดับที่ 4

การอุทิศตน
ปฎิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑาด้วยความมุ่งมั่น ขยันอดทน ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ โดยอาศัยทักษะและประสบการณรวมถึงวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้ในการฝึกซ้อมด้วยดีเสมอมาจนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป

 

 

 

 

[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][/tdc_zone]

Message us