ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำปาง ประจำปี 2564

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำปาง ประจำปี 2564

ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำปาง ประจำปี 2564

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564

ณ ห้องประชุมสมาคม

 

Message us