ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศ เมื่อวันที่ 1/2/64 เวลา 13.30 น . ณ ห้องประชุมบสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนานักกีฬาเป๊นเลิศ เมื่อวันที่ 1/2/64 เวลา 13.30 น . ณ ห้องประชุมบสมาคมฯ

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
Message us