ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศ เมื่อวันที่ 1/2/64 เวลา 13.30 น . ณ ห้องประชุมบสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนานักกีฬาเป๊นเลิศ เมื่อวันที่ 1/2/64 เวลา 13.30 น . ณ ห้องประชุมบสมาคมฯ

Message us