สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปางจัดพิธีทำบุญสำนักงานสมาคม

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปางจัดพิธีทำบุญสำนักงานสมาคม

ณ เลขที่ ๙๙ ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (วันกีฬาแห่งชาติ)
งานทำบุญสำนักงานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง
ขึ้นในวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ (วันกีฬาแห่งชาติ) เวลา ๐๙.๓๙ น. ณ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง (อบจ.เดิม)
เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9 ถึง 16 ธันวาคม พ.ศ. 2510
ชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบ ประเภท โอ.เค รวมทั้งจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรตินักกีฬาดีเด่นของจังหวัดลำปาง

Message us