พิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

หลักสูตรการอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑา ขั้นพื้นฐาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตร์จารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ เป็นประธาน วันที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

Message us