พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จังหวัดลำปาง ประจำปี 2564

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จังหวัดลำปาง ประจำปี 2564

รวมบรรยากาศ พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จังหวัดลำปาง ประจำปี 2564

ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

 

 

Message us