มอบเงินสนับสนุน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33

ข่าวกิจกรรม

มอบเงินสนับสนุน ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร-ระนองเกมส์”

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (33rd National Youth Games) หรือ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 2560 หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ ชุมพร – ระนองเกมส์ เป็นมหกรรมกีฬาระดับชาติสำหรับเยาวชน และยุวชน ควบคุมโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดในจังหวัดชุมพร และ จังหวัดระนอง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 ถึง 26 มีนาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนองได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2557 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีเจ้าภาพร่วมในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาต

 

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us