วันนี้ 09/02/2564 เวลา 10.00 น. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง พร้อมคณะ เข้าพบปะผอ.อัสสัมชัญ

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

 วันนี้ 9/2/2564 เวลา 10.00 น. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง พร้อมคณะ เข้าพบปะผอ.อัสสัมชัญ และชมรมกีฬายูโด จ.ลำปาง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมพัฒนากีฬาร่วมกันอย่างยั่งยืนในโอกาสต่อไป.

Message us