สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง มีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากร ทางการกีฬาให้สามารถพัฒนาศักยภาพทางการกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายในภาพรวมเพื่อให้จังหวัดลำปางมีนักกีฬาที่เป็นเลิศ และต่อยอดสู่นักกีฬาอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างแรงจูงใจสำหรับประชาชนของจังหวัดลำปางในทุกช่วงวัย ให้ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน กรรมการ และเจ้าหน้าที่ของสมาคม ให้การสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์และอื่น ๆ แก่สมาชิกของสมาคมเพื่อดำเนินกิจกรรมทางด้านกีฬา รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน กำกับดูแลเกี่ยวกับกีฬาของจังหวัด เป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ชมรมกีฬาเปตองปงชัยนาป้อ ขอเชิญร่วมแข่งขันเปตอง งานมุทตาจิต อาจารย์ สิทธิลาภ กอบัว

ชมรมกีฬาเปตองจังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมแข่งขันเปตอง "เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า 2563" จังหวัดลำปาง

โครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพ นักกีฬาจังหวัดลําปางสู่ความเป็นเลิศ

คลิปวิดิโอกิจกรรม โครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา

ชมรมมวยสากลสมัครเล่นจังหวัดลำปาง ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลฯ ขั้นพื้นฐาน

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์" จังหวัดน่าน

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู Level 2

การประชุมใหม่วิสามัญ ประจำปี 2563 วันที่ 12 มี.ค. 2563

การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ณ จังหวัดลำปาง

การอบรมพัฒนาผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสู่ความเป็นเลิศ (PSAAD)

"วันกีฬาแห่งชาติ" จังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 วันที่ 16 ธ.ค. 2560

การอบรมพัฒนาผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสู่ความเป็นเลิศ (PSAAD)

ท่านไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีต รมช.มหาดไทย อดีต นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ นักกีฬาจังหวัดลำปาง วันที่ 16 ธ.ค. 2560 สถานที่ โรงแรมลำปางเวียงทอง

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู Level 1 และผู้ตัดสินกีฬายิงธนู

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5ครั้งที่ 45 “สุโขทัยเกมส์”

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 "สงขลาเกมส์"

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5ครั้งที่ 45 “สุโขทัยเกมส์”

คลิปวีดีโอกิจกรรมกีฬา

คลิปวิดิโอกิจกรรม โครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา

คลิปวิดิโอกิจกรรม โครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา

คลิปวิดิโอกิจกรรม โครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา

คลิปวิดิโอกิจกรรม โครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา

งานแถลงข่าวความพร้อมจัดงานการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุ

ขบวนพาเหรดกีฬาเยาวชนและประชาชนจ.ลำปาง ประจำปี 2562

กีฬาหมากล้อมเอเชี่ยน ยูนิเวอร์ซิตี้ โกะ ทัวร์นาเมนต์ 2019

20 เมษายน 58 ผู้ว่าฯลำปาง ดำหัวท่านไพโรจน์ โล่ห์สุนทร

ข่าวประชาสัมพันธ์

 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง ได้จัดทำคู่มือประชาชน: คนลำปาง

 ข้อบังคับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมกีฬาเปตองจัดหวัดลำปาง

 ข่าว ประชาสัมพันธ์การตั้งชมรมกีฬา

 เรื่อง แจ้งเลื่อนการแข่งขันกีแห่งชาติ

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมกรีฑาผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง

 ใบย้ายสังกัด กีฬาอาวุโส

 กีฬาอาวุโสแห่งชาติ แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

 แบบคำขอย้ายสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด (แห่งชาติ เยาวชน)

 ใบสมัคร ขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด ( แห่งชาติ เยาวชน )

 คำขอมีบัตรประจำตัวนักกีฬา (แห่งชาติ เยาวชน)

 แบบคำขอย้ายสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ

 ใบสมัครขึ้นทะเบียนนักกีฬา การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ

 คำขอมีบัตรประจำตัวขึ้นทะเบียนนักกีฬา การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ

 ขอความร่วมมือปฎิบัติตมาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

 เรื่อง แต่งตั้งชมรมกีฬาฯ

 หน้าที่ตามโครงสร้างสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

 โครงสร้างการบริหารงานสมาคมกีฬาลำปาง

 ผังโครงสร้างคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

 นักกีฬา ลำปางเก่งเป็น 6 ตัวแทนทีนชาติไทย

ที่ทำการ : สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง ลำปาง 52000

โทรศัพท์/โทรสาร : 054222202 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 ยกเว้นวันหยุดราชการ

Message us