การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” จังหวัดน่าน

ข่าวกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์" จังหวัดน่าน
วันที่ 19 มี.ค. 2561 ถึงวันที่ 19 มี.ค. 2561

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (อังกฤษ: 34th National Youth Games) หรือ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 2561 (อังกฤษ: 2018 National Youth Games) หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ น่านเกมส์ เป็นมหกรรมกีฬาระดับชาติสำหรับเยาวชน และยุวชน ควบคุมโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดในจังหวัดน่าน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 ถึง 29 มีนาคม พ.ศ. 2561.

นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกฝ่าย ประชาชนชาวจังหวัดน่าน และนักกีฬาจากจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” โดยมี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี สืบเนื่องจากจังหวัดน่าน ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2561 โดยสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์” ประกอบด้วย พระธาตุแช่แห้ง (เป็นปูชนียสถานเก่าแก่ที่สำคัญ และเป็นศูนย์รวมจิตใจ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน) งาช้างดำ (เป็นวัตถุมงคลคู่บ้านคู่เมืองน่าน) การแข่งเรือประเพณีจังหวัดน่าน (เป็นประเพณีเก่าแก่ที่บรรพบุรุษชาวน่านได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน)สัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ เป็นรูป กรงจักร สีแดง ขาว น้ำเงิน หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจ รวมพลังของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ภาครัฐและภาคเอกชน ตัวเลข 34 แสดงถึงครั้งที่การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และสัญลักษณ์นำโชค (Mascot) เป็นรูปโคนนทิ หรือ โคอุศุภราช ซึ่งปรากฎในตราประจำจังหวัดน่านในอดีต และการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ยังถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านให้เป็นที่รู้จัก แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองจากทั่วทุกสารทิศ และถ้าหากนึกถึงเมืองน่าน ผู้คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงธรรมชาติ ความเงียบสงบ วิถีชีวิตเรียบง่ายแบบชาวเหนือ เป็นต้น

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us