ครูเล็ก ลำปาง 17/3/64

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 17/3/64

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

ถ้าจะอยู่ ให้อยู่อย่าง มีศักดิ์ศรี
ทั้งอำนาจ บารมี มีครบถ้วน
ถ้ามีเพียง แคอำนาจ อาจเซซวน
ก็จะมี ผู้ก่อกวน เพื่อแย่งชิง
ถ้ามีเพียง บารมี ก็ดีอยู่
แต่ต้องรู้ ทิศทาง อย่างเกรงกริ่ง
บารมี คือคุณธรรม คือความจริง
บารมี คือความนิ่ง ไม่วิ่งวน
มีอำนาจ จะช่วยคุม ให้เข้าที่
บารมี จะแผ่ผาย บุญกุศล
บารมี จะปกป้อง คุ้มครองตน
ส่วนอำนาจ จะเกิดผล ในทันที
อำนาจอาจ เกิดผล บันดลทรัพย์
แต่จะสวน ทวนกลับ สุวิถี
อำนาจนั้น สร้างปัญหา ดูมากมี
จะผิดกับ บารมี ที่ค่าคุณ
เหมือนกับการ มั่งมี กับศรีสุข
ที่มั่งมี แต่ตรมทุกข์ สุดว้าวุ่น
ที่ยากจน แต่ศรีสุข เพราะมีบุญ
เกียรติศักดิ์ศรี คือต้นทุน คุณความดี
มียศถาฯ มีทรัพย์สิน มีกินอยู่
ต้องหลบหน้า อย่างหดหู่ ไร้ศักดิ์ศรี
ที่ยากจน ต่างอยู่กิน อย่างยินดี
มีทั้งเกียรติ และศักดิ์ศรี ที่ภาคภูมิ

ครูเล็ก ลำปาง 17/3/64
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us