admins

77 โพสต์0 ความคิดเห็น
https://salp.or.th

ครูเล็ก ลำปาง 14/1/64

ครูเล็ก ลำปาง 14/1/64 วันละกลอน...ออนไลน์... >>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<< อากาศเปลี่ยน เฉียบพลัน สองวันนี้ มองมุมบวก มุมดี................มีเหตุผล อากาศหนาว คราวนี้...........มีบางคน จะได้คุ้ย ได้ขน...............เสื้อผ้าโชว์ แต่ละชุด สุดแพง....อยากแจงบอก ซื้อสมัย ที่ไปนอก.............ออกจะโก้ กลับเมืองไทย ก็ตั้งใจ......หวังได้โชว์ อากาศร้อน อกโอ้..............โชว์ได้ไง หนาวปีนี้ ได้ใส่.............ตามใจหวัง เพราะความหนาว ดูจริงจัง พอใส่ไหว ก็ของมี แล้วอยากใส่...........ให้สุขใจ ไม่ต้องเสีย เงินมากมาย.......ให้อาทร ภาวนา อยากให้มี.......ทุกปีเหมือน ขอแค่ปี ละสามเดือน เหมือนเมื่อก่อน จะได้ครบ สามฤดู......ฝน หนาว ร้อน กราบคุณพระ ขอวิงวอน..บุญบันดาล อย่าเป็นไทย...

ครูเล็ก ลำปาง. 13/1/64

ครูเล็ก ลำปาง. 13/1/64 วันละกลอน...ออนไลน์... >>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<< กาลกับกาย เปลี่ยนแปลง แรงเริ่มหาย ทุกๆอย่าง เริ่มเสื่อมคลาย.....ไม่คงอยู่ ต้องเตรียมใจ ให้เท่าทัน.........หันไปดู ทั้งสังคม การเป็นอยู่.......ควรอย่างไร ต้องเตรียมตัว เตรียมใจ ไว้ให้พร้อม คือรู้ยอม รู้รับ......................ปรับนิสัย เพื่ออยู่เย็น อยู่สุข................อยู่สบาย ให้เบาว่าง วางได้................ไม่ร้อนรน เมื่อล่วงวัย ให้รับรู้...........อยู่สันโดษ อย่าเที่ยวโกรธ โทษลูกหลาน มันไร้ผล ขอให้คิด วินิจฉัย..................ในวัยตน จะหลงเหลือ อีกกี่คน........ที่เหมือนเรา ความแก่เฒ่า ใช่จะมี......ใครชื่นชอบ แต่ถ้ามอง รายรอบ...........จะหายเศร้า เรื่องจะแก่ ใช่ว่าง่าย.............ให้คิดเอา กว่าจะแก่ ได้เท่าเรา............นานเท่าไร ทุกชีวิต อยากมั่งมี............และศรีสุข แต่ปัญหา และความทุกข์.......ก็อยู่ใกล้ ฐานฐานะ...

ครูเล็ก ลำปาง 12/1/64

ครูเล็ก ลำปาง 12/1/64 วันละกลอน...ออนไลน์... >>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<< ระยะนี้ มีแต่ข่าว...............ร้าวและวุ่น ดูครุกรุ่น เรื่องหาไฟ............ให้ชาวเขา เรื่องทั้งหมด อยู่ที่เขา..............ใช่ที่เรา ช่างเก็บเอา มาเล่าขาน.....สานประเด็น ต่างความคิด ต่างมุมมอง ทั้งสองด้าน ฝ่ายเห็นด้วย กับฝ่ายค้าน ต่างจ้องเล่น คนที่ทำ ออกแจ้งไข............ในประเด็น เหมือนทำดี มันยากเย็น.........เป็นยังไง คนละมุม คุมเชิง................ระเริงข่าว กลบข่าวคราว โควิด..............ที่จิตไหว ถือเป็นช่าว ชวนฉงน.............คนทั่วไป มีต้นสาย ปลายเหตุใด..........ไร้ข้อมูล ถ้ามองบวก จะปรีดิ์เปรม.....เกษมสุข ที่แบ่งสรร บั่นทุกข์.................พหุศูนย์ ช่วยกันเสริม เติมเต็ม.........และเกื้อกูล ก็ทำดี ทวีคูณ........................ปันน้ำใจ ถ้ามองลบ ก็จบยาก........หากไร้ฐาน จะต้องมี เหตุ-พยาน.............มาแจงไข และจะต้อง ชัดแจ้ง...........แจกแจงไป ความถูกต้อง...

ครูเล็ก ลำปาง 11/1/64

ครูเล็ก ลำปาง 11/1/64 วันละกลอน...ออนไลน์... >>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<< ไปตลาด วันนี้.....................มีข้อคิด ได้บทเรียน แ่ห่งชีวิต............ที่ควรค่า ในตลาด มีแม่ค้า............ขายผัก-ปลา เรื่องราคา อย่าได้ถาม.......ต่ำเหลือใจ ป้าแกขาย ถูกและแถม....ตามยะถา ยังจะถูก ต่อราคา................ตามนิสัย ถ้าเอาเทียบ ราคาห้างฯ....ห่างกันไกล ไม่เห็นใคร กล้าต่อ..............แต่รอซื้อ ในตัวห้าง กว้างใหญ่.......ใครก็ชอบ เป็นระบอบ จับจ่าย................ที่ใสซื่อ เพราะลูกค้า ยินดีจ่าย..........ไม่หืออือ ขอแค่เพียง ได้ชื่อ..............ซื้อห้างดัง ยืนเข้าคิว รอจ่ายเงิน...เดินเป็นแถว ต้องตรงแนว จัดระยะ..........ทั้งยืนนั่ง ทำทุกอย่าง เป็นระบบ......และจริงจัง ไม่รุงรัง ดังตลาด....,............อนาถใจ ป้าแกขาย อยู่ทุกวัน...อย่างขันแข็ง แกขายผัก ผัด ต้ม แกง.....ตามหาได้ พอได้เงิน ออมเก็บ...........เหน็บไว้ใช้ และเป็นความ...

ครูเล็ก ลำปาง 8/1/64

ครูเล็ก ลำปาง 8/1/64 วันละกลอน...ออนไลน์... >>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<< ถ้าต่างคน ต่างอยู่..................สู้ชีวิต ถ้าต่างคน ต่างคิด..........ตามสิทธิ์ส่วน ถ้าต่างคน ต่างทำ.................สิ่งที่ควร ถ้าต่างคน ต่างทวน.............สิ่งควรทำ ถ้าคิดดี มองดี.......................ก็มีสุข ถ้าคิดทุกข์ มองทุกข์............สุขก็คว่ำ ถ้าคิดดี มองดี...................เป็นประจำ ถ้าคิดขำ มองขำ............ก็เพลิดเพลิน ถ้าไม่คิด อะไรเลย............ก็เฉยว่าง ถ้าคิดปล่อย คิดวาง............ก็ห่างเหิน ถ้าคิดลึก มองลึก..............จนกล้ำเกิน ถ้าไม่หยุด ก็เหมือนเพลิน.....อบายภูมิ ถ้ารู้คิด รู้ฟัง.........................รู้ชั่งจิต ถ้ารู้ถูก รู้ผิด............................ก็สุขุม ถ้าทำกร่าง สร้างเรื่อง.............ก็ถูกรุม ถ้าไม่คุม ถูกทัวร์ลง..............คงไม่เบา ถ้าไม่เป็น เย็นไม่พอ............รอไม่ได้ ถ้าจะเกิด เหตุกวนใจ........หรืองานเข้า ถ้าจะย้อน สะท้อนผล.......ถึงหนัก-เบา ถ้ามองเขา มองเรา................ก็จำยอม ต้องอยู่เป็น เย็นพอ...........และรอได้ และปรับเปลี่ยน...

ครูเล็ก ลำปาง 7/1/64

ครูเล็ก ลำปาง 7/1/64 วันละกลอน...ออนไลน์... >>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<< ถึงเวลา หันหน้า.............มาร่วมต้าน ร่วมมือกัน เพื่อถักสาน.....งานยิ่งใหญ่ เพื่อที่จะ อยู่รอด...........และปลอดภัย ความขุ่นเคือง ให้ทิ้งไว้.....อย่าไปมอง วางมิจฉา ใช้สัมมา..........มาปรับแก้ อันใดเห็น ว่ามันแย่..........หรือขุ่นข้อง ลองอดกลั้น หันมาใหม่...ให้ปรองดอง ช่วยกันมอง แก้ปัญหา........ผ่าทางตัน วางการเมือง เรื่องยึกยัก สักพักหนึ่ง มาพร้อมพลี เป็นที่พึ่ง....อย่างแข็งขัน อย่าไปห่วง คะแนนเสียง เพียงเท่านั้น ประชาชน เขาเท่าทัน.......กว่าวันวาน ฝั่งฝ่ายรัฐฯ ต้องจัดการ อย่างถูกจุด อย่าดำว่าย ดำผุด..............ในสงสาร เมื่อปัญหา มันก็มี...............มาตั้งนาน ก็ไม่น่า ดักดาน.................จนงานพัง ข้างฝ่ายค้าน อย่าเพียงพาล ฝีปากกล้า อภิปราย...

ครูเล็ก ลำปาง 5/1/64

ครูเล็ก ลำปาง 5/1/64 วันละกลอน...ออนไลน์... >>>>>>>>>>>>>>+<<><<<<<<<<<<< วันที่ห้า พ้นปีใหม่............ใจเริ่มหวิว ปีนี้เงียบ ใบไม้ปลิว..........ตามกระแส เหมือนหกสี่ ดูๆไป.............ไม่ใหม่แท้ มันก็แค่ เปลี่ยนตัวเลข..........พ.ศ. ไป ิ ไม่ตื่นตา ตื่นใจ.............หรือตื่นเต้น เหมือนแค่อยู่ แค่เป็น......ตามเงื่อนไข ทุกปีใหม่ สมัยก่อน............ร่อนชะไร ขึ้นปีใหม่ แสนสนุก...............สุขรับปี แต่ปีนี้ ดูเหงาเงียบ เปรียบเมืองร้าง ทุกๆสิ่ง ดูจืดจาง....................ห่างวิถี เศรษฐกิจ ความปลอดภัย......ในวันนี้ ถูกโควิด เข้าย่ำยี...........อย่างเมามัน ทุกข์ประชา คือเวลา....ที่ศูนย์เปล่า ไหนจะน้ำ ไหนจะข้าว......เอาไหนนั่น คงต้องรอ คอยน้ำใจ...........มาให้ปัน คอยเพื่อนไทย มาแบ่งสรร ในวันคอย ทุกๆอย่าง ที่คาดหวัง........พังสลาย ทั้งผู้ซื้อ...

ครูเล็ก ลำปาง 4/1/64

ครูเล็ก ลำปาง 4/1/64 วันละกลอน...ออนไลน์... >>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<< งานการเมือง ก็เป็นเรื่อง....ระดับชาติ การตั้งการ์ด ระวังภัย.......ก็ใหญ่หลวง ทั้งการเมือง ภัยโควิด........ทะลุทะลวง ทำให้เกิด ความคิดหน่วง ห่วงบ้านเมือง บ้านเมืองดู อยู่เย็น.....เป็นเหมือนง่าย แต่ความเป็น ความตาย.....หลายๆเรื่อง มันคือความ ลำเค็ญ..........เป็นทั้งเมือง แม้จะเจ็บ และขุ่นเคือง..............ก็จำใจ วิกฤตบ้าน วิกฤตเมือง....ล้วนเรื่องวุ่น ซัายก็ขุ่น ขวาก็ขุ่น...............จนวุ่นไหว งานการเมือง แม้เจ็บร้าว..........ก็ทนไป ส่วนโควิด มหันตภัย.................ไม่รีรอ งานการเมือง เรื่องระบบ...มันจบง่าย ถึงจะแรง ไม่ถึงตาย..........ใช่ไหมหนอ แต่ชีวิต ถ้าสิ้นไร้..................และใจท้อ จะมองไหน เพื่อไปต่อ..........ก็ยากเย็น เศรษฐกิจ ล้มแล้ว................ก็ล้มอีก ก็ไม่อาจ หลบหลีก.......ความทุกข์เข็ญ ภัยโควิด บ่อนทำลาย...........ไม่ยกเว้น เป็นประเด็น เป็นปัญหา.........มาอ้างอิง มาตรการ...

ครูเล็ก ลำปาง 2/1/64

ครูเล็ก ลำปาง 2/1/64 วันละกลอน...ออนไลน์... >>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<< วันปีใหม่ ผ่านไป.......แบบไร้หมาย เพราะโควิด อันตราย.........ก่อปัญหา แตกต่างจาก วันปีใหม่........ที่แล้วมา มีแต่สุข สุดหรรษา.............น่าชื่นชม อยากเห็นความ สดใหม่....วันปีใหม่ อยากเห็นความ สดใส......และสุขสม อยากเห็นความ สดชื่น..ความรื่นรมย์ อยากเห็นความ อภิรมย์.....เกิดทั่วไป ไม่อยากเห็น ความเหงา ความเศร้าโศก ไม่อยากเห็น ความวิโยค........สุดวิสัย ไม่อยากเห็น ความทุกข์......สภาพใด ไม่อยากเห็น ความยิ่งใหญ่...ที่ไม่จริง ปีเก่าผ่าน สานใหม่.....อยากให้สุข ส่วนอันใด ที่เป็นทุกข์.......อย่าทนนิ่ง ทุกข์จะเล็ก หรือใหญ่.........ให้เอาทิ้ง จะอย่างไร ให้ประวิง.......ไม่ผ่านเลย ปีเก่าที่ เราหมอง..ครอบครองทุกข์ เข้าปีใหม่ ให้พบสุข.....อย่าเชือนเฉย ถ้าพบสุข จงเสพสุข.......อย่าเมินเลย ตั้งสังเกตุ เอาสิ่งเคย......มาเหนี่ยวนำ ตั้งต้นใหม่...

นบวันทา อัญเชิญ……..สิ่งศักดิ์สิทธิ์

นบวันทา อัญเชิญ........สิ่งศักดิ์สิทธิ์ วันละกลอน...ออนไลน์... >>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<< นบวันทา อัญเชิญ........สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั่วทุกทิศ มาประสาท.....ประสิทธิ์ผล มาอำนวย อวยชัย...............ให้ทุกคน จงประสบ สรรพมงคล.............สวัสดี ขอพระธาตุ ลำปางหลวง จงปกป้อง ให้พี่-น้อง พ้นภัย-ทุกข์.........จงสุขศรี ขอพระแก้ว ดอนเต้า.,.....โปรดปราณี โปรดจงแผ่ บารมี..............ให้อยู่เย็น ขอพระแก้ว มรกต......ได้โปรดช่วย เอื้ออำนวยให้สุขใจ........ไร้ทุกข์เข็ญ ขอพ่อเจ้า ทิพย์ช้างดล.....พ้นลำเค็ญ ขอให้สุข และอยู่เย็น.........เป็นมงคล ขอคุณพระ ครูบา............เกษมเจ้า จงเวริมสุข ปัดเศร้า.........บรรเทาผล ให้พี่-น้อง ผองเรา...,.......หายเจ็บ-จน ประสบสุข เกษมล้น......ทุกคนเทอญ >>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

TOP AUTHORS

77 โพสต์0 ความคิดเห็น
130 โพสต์0 ความคิดเห็น

Most Read

Installment Loans – Find the Cash You Need Today

Many hunt for loan credit online rapids to cover off a bad credit rating. When there are lots of lenders that do offer this...

Finding the Best USA Online Casinos Guide

The best online casino real cash starburst slot game websites provide players with access to a massive assortment of games and gambling choices. Players...

Term Paper Writing Services

There are lots of companies that provide writing services for term papers. This is the way they make money out of it. It's not...

The Part of a Term Paper Writer

Teaching students how to write term papers is really pretty simple, especially when educated from the ideal angle. Most students start off by being...