การพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู ระดับ Level 1

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู Level 1 และผู้ตัดสินกีฬายิงธนู ลำปาง สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรกีฬาด้านผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศระดับชาติอย่างเป็นระบบและครบวงจร เพื่อจะพัฒนาบุคลากรกีฬาของชาติให้มีความพร้อม ที่จะนำองค์กรความรู้ไปพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไทยให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับชาติ จึงได้จัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู Level 1 และผู้ตัดสินกีฬายิงธนู (National Judge) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

salpadmin

June 30, 2020

มอบเงินสนับสนุน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33

มอบเงินสนับสนุน ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร-ระนองเกมส์” กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (33rd National Youth Games) หรือ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 2560 หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ ชุมพร – ระนองเกมส์ เป็นมหกรรมกีฬาระดับชาติสำหรับเยาวชน และยุวชน ควบคุมโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดในจังหวัดชุมพร และ จังหวัดระนอง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 ถึง 26 มีนาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนองได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2557 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีเจ้าภาพร่วมในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาต  

salpadmin

June 30, 2020

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค 5ครั้งที่ 35 “เมืองพระร่วงเกมส์”

กีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 35 “เมืองพระร่วงเกมส์” เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬาคนพิการแห่งชาติ ที่จังหวัดสงขลา ในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย เช่น ฝ่ายสิทธิประโยชน์ ฝ่ายสาธารณูปโภค ฝ่ายพิธีการและการแสดง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายต้อนรับและจัดเลี้ยง ฝ่ายที่พักนักกีฬา ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร ฝ่ายแพทย์พยาบาล ฝ่ายขนส่งและยานพาหนะ ฝ่ายงบประมาณและการเงิน ฝ่ายจัดการแข่งขัน ฝ่ายเทคนิคกีฬา ฝ่ายส่งเสริมการทีองเที่ยว ซึ่งขณะนี้ทุกฝ่ายสามารถดำเนินการในภารกิจของตนเองได้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ซึ่งในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จังหวัดสุโขทัยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 45 “สุโขทัยเกมส์” ระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2559 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 35 “เมืองพระร่วงเกมส์” ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2559 โดยจะมีจังหวัดต่างๆเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้น จำนวน 15 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ […]

salpadmin

June 30, 2020

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5ครั้งที่ 45 “สุโขทัยเกมส์”

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5ครั้งที่ 45 “สุโขทัยเกมส์” ณ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 9 – 19 ธันวาคม2559  วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 16.30 น. ที่สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 45 “สุโขทัยเกมส์”  โดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย/ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงาน นอกจากนี้ยังมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกสมาคมกีฬาจังหวัด ผู้แทนสมาคมกีฬา จาก 15 จังหวัดภาคเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และประชาชน จังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้         สำหรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ […]

salpadmin

June 30, 2020
1 13 14
Message us