การแข่งขันกีฬาประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565

จังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง


เชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565
โดยรับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 20มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565
โดย กีฬาประชาชน จัดการแข่งขันทั้งหมด 16 ชนิดกีฬา

ติดต่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ทุกชนิดกีฬาให้อ่านระเบียบการสมัครและประสานการเข้าแข่งขันกับผู้รับผิดชอบแต่ละชนิดกีฬาโดยตรง

1.ฟุตบอลประชาชน
ส่งใบสมัครและประสานงาน ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชน
นายอนุเทพ คงแก้ว นายสุชา โกษาวัง 084-9864656 086-9111691

2.ฟุตซอลประชาชน
ส่งใบสมัครและประสานงาน ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลฟุตซอลประชาชน
นายอัชฎา บุญยรัตน์ 080-0183613

3.ตะกร้อลอดห่วงประชาชน
ส่งใบสมัครและประสานงาน ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วงประชาชน
นายสมบูรณ์ ปัญญายืน 086-6577392

4.วอลเลย์บอลประชาชน
ส่งใบสมัครและประสานงาน ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลประชาชน
นางสาวดาริกา บิลโส๊ะ 087-3943097

5.เซปักตะกร้อประชาชน
ส่งใบสมัครและประสานงาน ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อประชาชน
นายพงศกร แย้มเอิบสิน เบอร์โทรศัพท์ 065-4676087

6.กรีฑาประชาชน
ส่งใบสมัครและประสานงาน ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬากรีฑาประชาชน
นายพงศกร พงศ์สวรรค์ 082-3978334

7.บาสเกตบอลประชาชน
ส่งใบสมัครและประสานงาน ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลประชาชน
คุณปฏิภาณ ชุมนุมมณี เบอร์โทรศัพท์0838683636 ไอดีไลน์ 0898984566​

8.เปตองประชาชน
ส่งใบสมัครและประสานงาน ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเปตองประชาชน
พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง 096-5046024

9.วอลเลย์บอลชายหาดประชาชน
ส่งใบสมัครและประสานงาน ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดประชาชน
นางสาวพรทิพย์ เขื่อนสุวงค์ 093-1374847

10.วู้ดบอลประชาชน
ส่งใบสมัครและประสานงาน ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลประชาชน
นายประจวบ ศิริพรรณ 089-9992990

11.มวยสากลสมัครเล่นประชาชน
ส่งใบสมัครและประสานงาน ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นประชาชน
นายสลิต พิมวาปี 087-6581695

12.มวยไทยสมัครเล่นประชาชน
ส่งใบสมัครและประสานงาน ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่นประชาชน
นายสลิต พิมวาปี 087-6581695

13.ยิงธนูประชาชน
ส่งใบสมัครและประสานงาน ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬายิงธนูประชาชน
นายอานุภาพ ไชยพิพัฒน์ 085-7163871

14.หมากล้อมประชาชน
ส่งใบสมัครและประสานงาน ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมประชาชน
นายคติ ปรีชา 084-6696815

15.ยิงหนังสติ๊กประชาชน
ส่งใบสมัครและประสานงาน ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬายิงหนังสติ๊กประชาชน
นายอานุภาพ ไชยพิพัฒน์ 085-7163871

16.ฟุตบอลอาวุโส
ส่งใบสมัครและประสานงาน ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส
นายอนุเทพ คงแก้ว และ นายสุชา โกษาวัง 084-9864656 086-9111691

Message us