การแข่งขันกีฬาเยาวชนจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2565

จังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

เชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565
โดยรับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 16-27 มกราคม 2565
โดย กีฬาเยาวชน จัดการแข่งขันทั้งหมด 10 ชนิดกีฬา

ติดต่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน และดาวน์โหลดเอกสารสมัครการแข่งขัน
1.ฟุตบอลเยาวชน
ส่งใบสมัครและประสานงาน ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน
อาจารย์สมเกียรติ เบอร์โทรศัพท์ 0866719088

2.ฟุตซอลเยาวชน
ส่งใบสมัครและประสานงาน ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลฟุตซอลเยาวชน
ครู​เกรียงไกร เบอร์โทรศัพท์ 0931365650

3.แฮนด์บอลเยาวชน
ส่งใบสมัครและประสานงาน ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลเยาวชน
ครู​สมบูรณ์ เบอร์โทรศัพท์ 0848076263​

4.วอลเลย์บอลเยาวชน
ส่งใบสมัครและประสานงาน ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน
อาจารย์จีรศักดิ์ เบอร์โทรศัพท์ 0895594264

5.เซปักตะกร้อเยาวชน
ส่งใบสมัครและประสานงาน ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชน
อาจารย์ศิริ เบอร์โทรศัพท์ 0876581695

6.กรีฑาเยาวชน
ส่งใบสมัครและประสานงาน ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬากรีฑาเยาวชน
อาจารย์บอล เบอร์โทรศัพท์ 0823978334

7.บาสเกตบอลเยาวชน
ส่งใบสมัครและประสานงาน ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเยาวชน
อาจารย์ถนอมศักดิ์ เบอร์โทรศัพท์ 0817249013

8.เปตองเยาวชน
ส่งใบสมัครและประสานงาน ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเปตองเยาวชน
ครูเอมอร ยกยอ เบอร์โทรศัพท์ 0982489787

9.เทเบิลเทนนิสเยาวชน
ส่งใบสมัครและประสานงาน ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสเยาวชน
อาจารย์เพ็ญศรี เบอร์โทรศัพท์ 0897593171

10.แชร์บอลเยาวชน
ส่งใบสมัครและประสานงาน ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาแชร์บอลเยาวชน
อาจารย์สวัสดิ์ เบอร์โทรศัพท์ 0918531641

Message us